top of page

Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wildpraat.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wildpraat.nl, en/of omdat u deze zelf bij het plaatsen van een reservering van een Wildbelevenis of het leggen van contact via een e-mailbericht aan Wildpraat.nl verstrekt. Wildpraat.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Voor- en achternaam

  • Bedrijfsnaam

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

     

Waarom Wildpraat.nl gegevens nodig heeft
Wildpaat.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wildpraat.nl uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans de deelname aan een Wildbelevenis.


Hoe lang Wildpraat.nl gegevens bewaart
Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van Wildpraat.nl gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.


Delen met anderen
Wildpraat.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Wildpraat.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wildpraat.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics
Wildpraat.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Wildpraat.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wildpraat.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wildpraat.nl heeft hier geen invloed op. Wildpraat.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Wildpraat.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wildpraat.nl. Wildpraat.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Wildpraat.nl eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Wildpraat.nl kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.


Beveiligen
Wildpraat.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wildpraat.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wildpraat.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wildpraat.nl op via info@wildpraat.nl.

bottom of page